+48 531 511 531 serwis@wefix.pl

Odśwież swój komputer na wiosnę!

Data publikacji: 20.03.2017

Od 21 marca do 3 kwietnia trwa wiosenna promocja na usługę czyszczenia komputerów. Jeśli oddacie nam swój sprzęt w tym terminie, wyczyścimy go w środku i na zewnątrz, wymienimy taśmę termoprzewodzącą oraz uzupełniamy brakujące śrubki i zgubione stópki w cenie 69 zł brutto.

REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI „Wiosenne Porządki”

Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem Promocji „Wiosenne Czyszczenie” jest Serwis komputerowy WeFix, z siedzibą w Warszawie przy ul. Fieldorfa 5A/D
2.    Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego www.wefix.pl oraz stacjonarnego punktu obsługi przy ul. Fieldorfa 5A/D.
3.    Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 21.03.2017 r. do 03.04.2017 r. lub do wyczerpania zapasów stópek i śrubek.

Warunki i zasady udziału w promocji

1.    Promocja upoważnia Klienta do zamówienia usługi czyszczenia komputera w cenie 69 zł brutto. Usługa ta obejmuje:
- czyszczenie komputera z zewnątrz
- czyszczenie w środku
- wymianę pasty termoprzewodzącej
- uzupełnienie brakujących śrubek
- uzupełnienie brakujących stópek

3.    By skorzystać z promocji, należy wysłać lub przynieść komputer do serwisu WeFix w terminie od 21.03.2017 do 03.04. 2017.
4.    Usługa wykonywana jest w standardowym terminie.
5.    Uzupełnienie śrubek i stópek jest uzależnione od stanów magazynowych – elementy te znajdują się w ciągłej sprzedaży, dlatego nie możemy zapewnić ich stałej dostępności. Na wypadek ich braku, usługę czyszczenia wykonamy po uzupełnieniu stanów magazynowych.
5.    Promocja nie łączy się z innymi rabatami.
6.    Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.
7.    Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1.    Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.wefix.pl

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter
Powrót do wpisów