+48 531 511 531 serwis@wefix.pl

weFix.pl – zastrzeżenia prawne marki weFix

Właścicielem oraz operatorem marki Serwis weFix.pl oraz weFix jest firma Amget Michał Glinka z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zalipie 7a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, posiadającą NIP: 527-23-80-769. Bezpośredni kontakt do firmy to: serwis@wefix.pl. Dane i informacje zawarte w serwisie internetowym WeFix są publikowane dla celów informacyjnych oraz reklamowych i nie stanowią wiążącej oferty. Wszelkie dane zamieszczone na witrynie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność serwisu weFix.

Korzystanie z treści umieszczonych w Serwisie weFix.pl nie oznacza nabycia przez użytkownika jakichkolwiek praw do danych w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z zawartości strony jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami obowiązującego prawa. W szczególności zabronione jest, dokonywane w celach komercyjnych lub niekomercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody weFix.pl, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób całości lub jakiejkolwiek części Serwisu.