WeFix Pogwarancyjny serwis Apple - Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, które umożliwiją realizację usług świadczonych poprzez sklep internetowy www.wefix.pl .

 

I. DEFINICJE

1.sprzedawca- eSpares24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Zalipie 7A - świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez SKLEP INTERNETOWY oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w PRZEGLĄDARCE INTERNWETOWEJ KLIENTA.

2.  COOKIES -  dane, np.: pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. COOKIES stosowane przez SPRZEDAWCĘ są bezpieczne i nie zawierają wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Pozwalają dostosować SKLEP INTERNETOWY do danego KLIENTA i ułatwiają realizację zamówień.

3. SKLEP INTERNETOWY – strona www, pod którą prowadzone są usługi oraz sprzedaż oferty dla Użytkownika. Sklep internetowy opatrzony jest głównym adresem www.wefix.pl

4.  PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA - program, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do sklepu interetowego.

5. KLIENT -  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  

II. WYKORZYSTYWANIE DANYCH KLIENTA PRZEZ SPRZEDAWCĘ

 

1. SPRZEDAWCA nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych KLIENTÓW, bez ich wyraźniej zgody. 

2.  Dane KLIENTA są wykorzystywane do celów marketingowych (wysyłka newslettera, powiadamianie o promocyjnych itp.) jedynie po wyrażeniu zgody przez KLIENTA.

3. Do momentu rejestracji w serwisie, subskrypcji bądź wypełnienia formularza kontaktowego, KLIENT pozostaje anonimowym użytkownikiem SKLEPU INTERNETOWEGO i żadne jego dane nie są wykorzystywane przez SPRZEDAWCĘ.

4. Dokonanie zakupów w SKLEPIE INTERNETOWYM wiąże się z akceptacją regulaminu a tym samym z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane te służą prawidłowej realizacji zamówienia, to jest organizacji transportu oraz wystawieniu dokumentów sprzedaży. W tych przepadkach SPRZEDAWCA ma prawo do udostępniania danych osobowych KLIENTA podmiotom, z którymi współpracuje przy realizacji zamówień KLIENTA. 

  

III. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES 

1.  Dostosowanie zawartości SKLEPU INTERNETOWEGO do preferencji KLIENTA.. 

2. Utrzymanie sesji KLIENTA (po zarejestrowaniu lub zalogowaniu), co pozwala na korzystanie ze SKLEPU INTERNETOWEGO bez konieczności wpisywania danych do logowania na każdej podstronie SKLEPU INTERNWTOWEGO.

3. Konfiguracja opcji SKLEPU INTERNETOWEGO, która pozwala na weryfikację autentyczności sesji przegladrki.

4. Odpowiednie wyświetlanie zawartości SKLEPU INTERNETOWEGO dostosowane do PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ, z której aktualnie korzysta KLIENT.

5. Możliwość wykorzystywania przez KLIENTA opcji Koszyk.

6. Udostępnianie opcji LiveChatu, który pozwala na komunikację KLIENTA z obsługą SKLEPU INTERNETOWEGO poprzez stronę www.wefix.pl

7. Tworzenie zestawień i analiz w oparciu o anonimowe statystyki dotyczące poruszania się KLIENTÓW po STRONIE INTERNETOWEJ, np.: zestawienie najpopularniejszych produktów.

8. Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności działania SKLEPU INTERNETOWEGO.

 

IV. edycja i usuwanie COOKIES

 

1. KLIENT samodzielnie i w każdym czasie ma możliwość zmiany ustawień bądź wykasowania COOKIES. Zmiany ustawień, w tym również usunięcia można dokonać za pomocą preferencji PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ. 

2. Ograniczenie stosowania COOKIES, może wpłynąć na działanie SKLEPU INTERNETOWEGO opisane w rozdziale III.

VI.  NEWSLETTERY

 

1.  Jeśli KLIENT wyrazi zgodę na otrzymywanie Newsletterów drogą mailową, daje prawo SPRZEDAWCY do wysyłania na wskazane konto mailowe informacji handlowych i promocyjnych.

2. Opcja otrzymywania newsletterów może zostać wstrzymana na życzenie KLIENTA poprzez kliknięcie w link podany na końcu każdego z Newsletterów. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w SKLEPIE INTERNETOWYM